Bestil senest fredag, for at få din ordre ekspederet før vores ferie! - KONTORET HAR LUKKET 1. JUNI - 30.JUNI 2024 - BESTILLINGER EFTER 1. JUNI EKSPEDERES IGEN 1. JULI 2024

*** FRI FRAGT VED KØB OVER 750 KR I WEBSHOPPEN ***

Kundesupport

Den vilde have

En vild have er et sted hvor vilde planter og dyr trives. Selv en lille have kan blive hjemsted for mange forskellige dyr og planter, med lidt omhu. Vi i Birk & Barfod elsker mangfoldigheden og vil gerne skabe plads til både sommerfugle, padder, vores små pattedyr, fugle, alle planterne og selvfølgelig også svampe, mosser, laver og alle de arter vi endnu ikke kender. Det er smukt og livsbekræftende at haven summer af liv og at mange forskellige blomstrende planter afløser hinanden året igennem.

En vild have kan skabes på mange måder, og er man i tvivl kan man altid tænke på de 3 elementer: vand, mad og levesteder.

Vand, mad og levesteder.

Vand: Alle levende væsener har brug for vand. Til at drikke og bade i, men også som levested for alle de arter som er afhængige af vandhuller fx for at yngle. Et vandhul tiltrækker med det samme liv. Uanset om det er små skåle som sættes ud, eller om man anlægger en større sø. Det er tit en god ide at lægge et par sten i vandet, som stikker op, så dyr kan sidde i fred og drikke, eller læg en gren halvt ned i vandet, som kan være redningsplanke for uheldige dyr som falder i. Vandplanter renser og ilter vandet, og her skal man selvfølgelig bruge de hjemmehørende vandplanter. Vandmynte, vandrølliker, krebseklo, gul iris og bukkeblad er alle smukke og hjemmehørende vandplanter.

Mad: Grundlaget for alt liv på denne jord er planter. Pollen og nektar, men også blade, stængler, rødder og blade.

Mange spiser levende planter, men mange er også afhængige af at nedbryde plantemateriale. Mange organismer er rigtig kræsne og har særlige planter de foretrækker frem for andre. Citronsommerfuglen lægger kun æg på tørst og vrietorn. Blåhatjordbi fordrer kun sine unger med den lyserøde pollen fra blåhat og den smukke metalgrønne bille guldbassens larver, spiser kun rådnende plantedele i komposten. Eksotiske planter kan kun få bruge til noget, og et rigtigt rigt dyreliv understøttes bedst af hjemmehørende planter. Et gammelt egetræ har flere tusinde arter levende på sig, og de hjemmehørende urters blomster er eftertragtede af mange insekter. Blomster, buske og træer kan arrangeres på mange måder, og dyr bekymrer sig ikke om hvordan bedene er sammensat, men de er ikke ligeglade med hvilke plantearter de tilbydes. Så et vildt bed kan sagtens se meget ordnet ud, bare arterne er de vilde blomster fra naturen, og ikke forædlede og eksotiske arter.

Levesteder: Dyr behøver fred til at passe på sig selv og sine unger. Fredelige hjørner af haven hvor der ikke ryddes op og flyttes rundt på ting. En smuk vildrose, kan skabe det tornede krat hvor fuglene kan have deres reder i fred for katte, og gamle træer med deres sprækker og huller kan give levesteder for både fugle, biller, edderkopper og mange, mange andre. En død træstamme der får lov at ligge i årevis, kan give mulighed for at fx mange træboende billers larver overlever til de bliver voksne. Bunker af grene og blade kan give plads til huler hvor pindsvin og stålorme kan bo, og uforstyrret jord er fuld af redegange til de jordboende insekter og andre dyr. Igen er der mange muligheder for at skabe levesteder, og det kan sagtens gøres pænt. En brændestabel, som får lov at forfalde smukt med mosser og lav. En velordnet grenbunke under et træ eller en organiseret stendynge eller stendige kan være levested for mange.

Kvashegn kan fungere som rumdelere og høstakke af afklippet græs er maleriske. Terrænforskelle som bakker og lavninger kan opfordre til leg og samtidigt skabe små forskelle i mikroklimaet, som gavner forskellige dyr og skaber naturlige skjulesteder.

I den vilde have er variation et godt kodeord. Jo flere forskellige vandhuller, jo flere forskellige vilde planter og jo flere levesteder, des flere dyr og planter vil trives i haven. Mange forskellige blomster tiltrækker mange forskellige insekter, og med insekterne kommer dem som lever af insekterne. Pindsvin, fugle, og småfuglene kommer, og med dem også de lidt større rovdyr som fx spurvehøge og ugler. En vild have er en have fuld af summen, fuglesang, liv og oplevelser.