Kundesupport

Vild og våd - 28 arter til søbredder, lavninger og fugtig jord

10

50,00 kr.

Frøblanding til fugtige områder, også fx regnvandsbede.

10 gram rækker til ca. 5 m2. 

100 gram rækker til ca. 50 m2

500 gram rækker til ca. 250 m2

Vælg hvor mange gram du vil have
10 100 500
Antal
1
Tilføj til kurv

Denne blanding indeholder 21 forskellige en- og flerårige blomstrende insektvenlige urter, samt syv nøjsomme og naturlige græsser, som alle tåler at stå fugtigt.

Anbefalet frømængde: Ca. 2 g / m2.

Urter: Nyserøllike, Achillea ptarmica. Eng-kabbeleje, Caltha palustris. Engkarse, Cardamine pratensis. Forskelligbladet tidsel, Cirsium helenioides. Kåltidsel, Cirsium oleraceum. Afbidt høgeskæg, Crepis praemorsa. Alm. mjødurt, Filipendula ulmaria. Skovstorkenæb, Geranium sylvaticum. Engnellikerod, Geum rivale. Kantet perikon, Hypericum maculatum. Trævlekrone, Lychnis flos-cuculis. Engforglemmigej, Myosotis scorpioides. Stinkende krageklo, Ononis arvensis. Alm. brunelle, Prunella vulgaris. Bidende ranunkel, Ranunculus acris. Engskær, Serratula tinctoria. Dagpragtstjerne, Silene dioica. Djævelsbid, Succisa pratensis. Engblomme, Trollius europaeus. Lægebaldrian, Valeriana officinalis. Musevikke, Vicia cracca.

Græsser: Eng-rævehale, Alopecurus pratensis. Hjertegræs, Briza media. Hirsestar, Carex panicea. Kamgræs, Cynosurus cristatus. Mosebunke, Deschampsia cespitosa. Engsvingel, Festuca pratensis. Alm. rødsvingel, Festuca rubra ssp. rubra.

Urter 40% Græsser 60%

Så-vejledning: Ryd området for vegetation og kultiver, så jorden er blød og gennemarbejdet. Riv jorden over, for at få en plan overflade. Det kan være en hjælp at blande frøene op med sand eller frøfyld, for at lette udstrøningen. Er området større, så del frømængden i to, og så en halvdel ad gangen. Riv let igennem igen, for at dække frøene med et par millimeter jord. Pres med bagsiden af riven eller kør over med en tromle, for at frøene får jordkontakt.

Vanding: Frøene begynder at spire når de vandes. Det er vigtigt at holde dem fugtige i hele spireperioden på 2-3 uger. Efter 2-3 uger kan der vandes efter behov, fx én gang om ugen hvis ikke der kommer regn.

Denne så-vejledning vedlægges også i papirform ved hver frøordre.