Kundesupport

Sommerhusblomster - 19 arter til sandet, mager og kalkfattig jord

10 gram

50,00 kr.

Frøblanding til sandet og mager jord, som ofte er jordtypen i mange sommerhusområder. 

10 gram rækker til ca. 5 m2. 

100 gram rækker til ca. 50 m2

500 gram rækker til ca. 250 m2

Vælg hvor mange gram du vil have
10 gram 100 gram 500 gram
Antal
1
Tilføj til kurv

Denne blanding indeholder 13 forskellige en- og flerårige blomstrende insektvenlige urter, samt seks nøjsomme og naturlige græsser.

Anbefalet frømængde: Ca. 2 g / m2.

Urter: Liden klokke, Campanula rotundifolia. Bakkenellike, Dianthus deltoides. Håret høgeurt, Hieracium pilosella. Prikbladet perikon, Hypericum perforatum. Alm. kongepen, Hypochoeris radicata. Blåmunke, Jasione montana. Blåhat, Knautia arvensis. Alm. kællingetand, Lotus corniculatus. Tjærenellike, Lychnis viscaria. Rødknæ, Rumex acetosella. Kornet stenbræk, Saxifraga granulata. Alm. gyldenris, Solidago virgaurea. Alm. stedmoderblomst, Viola tricolor.

Græsser: Alm. hvene, Agrostis capillaris. Vellugtende gulaks, Anthoxanthum odoratum. Fåresvingel, Festuca ovina. Vej-svingel, Festuca rubra ssp. commutata. Alm. rødsvingel, Festuca rubra ssp. rubra. Markfrytle, Luzula campestris.

Urter 40%, græsser 60%  

Så-vejledning: Ryd området for vegetation og kultiver, så jorden er blød og gennemarbejdet. Riv jorden over, for at få en plan overflade. Det kan være en hjælp at blande frøene op med sand eller frøfyld, for at lette udstrøningen. Er området større, så del frømængden i to, og så en halvdel ad gangen. Riv let igennem igen, for at dække frøene med et par millimeter jord. Pres med bagsiden af riven eller kør over med en tromle, for at frøene får jordkontakt.

Vanding: Frøene begynder at spire når de vandes. Det er vigtigt at holde dem fugtige i hele spireperioden på 2-3 uger. Efter 2-3 uger kan der vandes efter behov, fx én gang om ugen hvis ikke der kommer regn.

Denne så-vejledning vedlægges også i papirform ved hver frøordre.