Kundesupport

Marens Blomsterflor - 29 arter til tør og kalkrig jord

100 gram

320,00 kr.

Frøblanding til tør og kalkrig jord. Særligt udviklet til Nicolinelund - garanti for hjemve!  Men kan selvfølgeligt købes af alle.

10 gram rækker til ca. 5 m2. 

100 gram rækker til ca. 50 m2

500 gram rækker til ca. 250 m2

1000 gram rækker til ca. 500 m2

Antal
1
Tilføj til kurv

Denne blanding indeholder 6 enårig, 17 to- og flerårige urter og 6 forskellige nøjsomme græsser. Alle arterne er hjemmehørende, insektvenlige og egner sig til tør og kalkrig jord.

Enårige urter: Klinte, Agrostemma ghitago. Gul okseøje, Glebionis segeum. Blæresmælde, Silene vulgaris, Kornvalmue, Papaver rhoeas. Kornblomst, Centaurea cyanus. Liden skjallerRhinanthus minor. To- og flerårige urter: Rundbælg, Anthyllis vulneraria. Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum. Smalbladet klokke, Campanula persicifolia. Almindelig knopurt, Centaurea jacea. Dunet vejbred, Plantago media. Engbrandbæger, Senecio jacobea. Slangehoved, Echium vulgare. Gul snerre, Galium verum. Dueskabiose, Scabiosa columbaria. Hulkravet kodriver, Primula veris. Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare. Knold-ranunkel, Ranunculus bulbosis. Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris. Kornet stenbræk, Saxifraga granulata. Liden klokke, Campanula rotundifolia. Nikkende limurt, Silene nutans. Stivhåret borst, Leontodon hispidus. Græsser: Dunet havre, Arrhenatherum pubescens. Eng-havre, Arrhenatherum pratense. Eng-rottehale, Phleum pratense. Hjertegræs, Briza media. Fåresvingel, Festuca ovina. Vej-svingel, Festuca rubra ssp. commutata - (tuedannede)

50% urter og 50% græsser.

Bemærk foto er ikke af den aktuelle frøblanding.