Kundesupport

Nicolinelund Frøblanding - Marens Blomsterflor

100 gram

320,00 kr.

Frøblanding til tør og kalkrig jord. Særligt udviklet til Nicolinelund - garanti for hjemve !

Antal
1
Tilføj til kurv

Denne blanding indeholder 18 flerårige urter, og 6 forskellige nøjsomme græsser. Alle arterne er hjemmehørende, insektvenlige og egner sig til tør og kalkrig jord.

 

UrterRundbælg, Anthyllis vulneraria. Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum. Smalbladet klokke, Campanula persicifolia. Almindelig knopurt, Centaurea jacea. Dunet vejbred, Plantago media. Engbrandbæger, Senecio jacobea. Slangehoved, Echium vulgare. Gul snerre, Galium verum. Dueskabiose, Scabiosa columbaria. Hulkravet kodriver, Primula veris. Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare. Knold-ranunkel, Ranunculus bulbosis. Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris. Kornet stenbræk, Saxifraga granulata. Liden klokke, Campanula rotundifolia. Liden skjaller, Rhinanthus minor. Nikkende limurt, Silene nutans. Stivhåret borst, Leontodon hispidus. Græsser:  Dunet havre, Arrhenatherum pubescens. Eng-havre, Arrhenatherum pratense. Eng-rottehale, Phleum pratense. Hjertegræs, Briza media. Fåresvingel, Festuca ovina. Vej-svingel, Festuca rubra ssp. commutata - (tuedannede)

40 % urter og 60 % græsser.

Bemærk foto er ikke af den aktuelle frøblanding (Credit - Oatsy40)