Kundesupport

Bier og sommerfugle (ny blanding) - 40 insektvenlige arter til havejord

10

50,00 kr.

Har du et område med sol, og som ikke er for næringsrigt (altså ikke tidligere køkkenhave eller gødet græsplæne), så er denne blanding god. En meget robust og varig blanding.

10 gram rækker til ca. 5 m2. 

100 gram rækker til ca. 50 m2

500 gram rækker til ca. 250 m2

Vælg hvor mange gram du vil have
10 100 500
Antal
1
Tilføj til kurv

Denne blanding indeholder 30 en-, to- eller flerårige bi- og sommerfuglevenlige urter. Herudover er der 10 forskellige nøjsomme græsarter.

Anbefalet frømængde: ca. 2 g / m2

1-årige urter: Klinte, Agrostemma githago. Kornblomst, Centaurea cyanus. Gul okseøje, Glebionis segetumKornvalmuePapaver rhoeas. Gærdevalmue, Papaver dubium. Blæresmælde, Silene vulgaris. 2-årige urter: Vild gulerod, Daucus carota. Almindelig bjørneklo, Heracleum sphondylium. Blåmunke, Jasione montana. Vild kørvel, Anthricus sylvestris. Flerårige urter: Almindelig røllike, Achillea millefolium. Liden klokke, Campanula rotundifoliaAlmindelig knopurt, Centaurea jacea. Hvid snerre, Galium album. Prikbladet perikonHypericum perforatum. Almindelig kongepen, Hypochaeris radicata. Blåhat, Knautia arvensis. Hvid Okseøje, Leucanthmum vulgare. Kællingetand, Lotus corniculatus. Trævlekrone, Lychnis flos-cuculiMoskuskatost, Malva moschata. Humlesneglebælg, Medicago lupulina. Lancetvejbred, Plantago lanceolata. Brunelle, Prunella vulgaris. Bidende ranunkel, Ranunculus acris. Almindelig syre, Rumex acetosa. Høstborst, Scorzoneroides autumnalis. Dagpragtstjerne, Silene dioica. Græsbladet fladstjerne, Stellaria graminea. Eng-gedeskæg, Tragopogon pratensisGræsser: Vellugtende gulaks, Anthoxanthum odoratum. Almindelig hvene, Agrostis capillaris. Engrævehale, Alepecurus pratensis. Draphavre, Arrhenatherum elatius. Blød hejre, Bromus hordeaceus. Almindelig kamgræs, Cynosurus cristatus. Fåresvingel, Festuca ovina. Almindelig rødsvingel, Festuca rubra. Engsvingel, Festuca pratensis. Engrapgræs, Poa pratensis. 


Urter 60 % græsser 40 %


Så-vejledning: Ryd området for vegetation og kultiver, så jorden er blød og gennemarbejdet. Riv jorden over, for at få en plan overflade. Det kan være en hjælp at blande frøene op med sand eller frøfyld, for at lette udstrøningen. Er området større, så del frømængden i to, og så en halvdel ad gangen. Riv let igennem igen, for at dække frøene med et par millimeter jord. Pres med bagsiden af riven eller kør over med en tromle, for at frøene får jordkontakt.

Vanding: Frøene begynder at spire når de vandes. Det er vigtigt at holde dem fugtige i hele spireperioden på 2-3 uger. Efter 2-3 uger kan der vandes efter behov, fx én gang om ugen hvis ikke der kommer regn.

Denne så-vejledning vedlægges også i papirform ved hver frøordre.

Foto: Evgeniy Lejnev: https://www.pexels.com/da-dk/foto/blomst-insekt-sommerfugl-dyreliv-10161419/