Kundesupport

Bier og sommerfugle - 24 insektvenlige arter til almindelig havejord

10

50,00 kr.

Har du et område med sol, og som ikke er for næringsrigt (altså ikke tidligere køkkenhave eller gødet græsplæne), så er denne blanding god. En meget robust og varig blanding.

10 gram rækker til ca. 5 m2. 

100 gram rækker til ca. 50 m2

500 gram rækker til ca. 250 m2

1000 gram rækker til ca. 500 m2


Vælg hvor mange gram du vil have
10 100 500
Antal
1
Tilføj til kurv

Denne blanding indeholder 19 to- eller flerårige bi- og sommerfuglevenlige arter. Herudover er der hjertegræs, vellugtende gulaks og tre forskellige svingelgræsser, som er lave, stivhårede og nøjsomme græsarter.

Anbefalet frømængde: ca. 2 g / m2

Urter: Klinte, Agrostemma githago. Rundbælg, Anthyllis vulneraria. Smalbladet klokke, Campanula persicifolia. Kornblomst, Centaurea cyanus. Almindelig knopurt, Centaurea jacea. Stor knopurt, Centaurea scabiosa. Gul okseøje, Chrysanthemum segetum. Kornridderspore, Consolida regalis. Slangehoved, Echium vulgare. Gul snerre, Galium verum. Engnellikerod, Geum rivale. Prikbladet perikon, Hypericum perforatum. Blåhat, Knautia arvensis. Moskuskatost, Malva moschata. Kornvalmue, Papaver rhoeas. Dueskabiose, Scabiosa columbaria. Djævelsbid, Succisa pratensis. Kællingetand, Lotus corniculatus. Mørk kongelys, Verbascum nigrum.

Græsser: Vellugtende gulaks, Anthoxanthum odoratum. Hjertegræs, Briza media. Fåresvingel, Festuca ovina. Vej-svingel, Festuca rubra ssp. commutata - (tuedannede). Alm. rødsvingel, Festuca rubra ssp. rubra - (med lange udløbere).


Urter 70 % græsser 30 %


Så-vejledning: Ryd området for vegetation og kultiver, så jorden er blød og gennemarbejdet. Riv jorden over, for at få en plan overflade. Det kan være en hjælp at blande frøene op med sand eller frøfyld, for at lette udstrøningen. Er området større, så del frømængden i to, og så en halvdel ad gangen. Riv let igennem igen, for at dække frøene med et par millimeter jord. Pres med bagsiden af riven eller kør over med en tromle, for at frøene får jordkontakt.

Vanding: Frøene begynder at spire når de vandes. Det er vigtigt at holde dem fugtige i hele spireperioden på 2-3 uger. Efter 2-3 uger kan der vandes efter behov, fx én gang om ugen hvis ikke der kommer regn.

Denne så-vejledning vedlægges også i papirform ved hver frøordre.